SkarpeKniver AS

SkarpeKniver AS
Stigerbakken 7
1348 Rykkinn
firma@skarpekniver.com

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer (produkter) fra Skarpekniver.com til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på Skarpekniver.com er bare tilgjengelig på norsk.
Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. Vi leverer kun til Norge, Svalbard, Sverige og Danmark. Forbrukerkjøp er regulert i norsk lovverk og der det i disse stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Definisjon av parter

Selger er: SkarpeKniver AS , Stigerbakken 7, 1348 Rykkinn, firma@skarpekniver.com, og blir i det følgende benevnt vi eller oss. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår e-handelsløsning (server/datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

Opplysninger gitt til Skarpekniver.com

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Leveranser til Svalbard, Sverige og Danmark selges uten tillegg av merverdiavgift.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav, bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.  SkarpeKniver AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr. 250,- + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg og utgifter. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dette innebærer at produktet/kniven ikke må være brukt. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Les mer om dette under punktet retur. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Retur

For å gjennomføre en retur kan du gjøre dette per post eller levere i butikken vår ved Mathallen, Vulkan. Ønsker du å returnere per post ber vi deg kontakte kundeservice på rasktsvar@skarpekniver.com for å få en returlapp med pakkesporing. Siden returforsendelse dekkes av deg, med mindre annet er avtalt, vil vi belaste deg kr 175,- for forsendelsen ved gjennomført retur.

Priser og levering

– Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
– Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
– Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
– Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Skarpekniver.com, er ansvarlig for betaling av de ytelser SkarpeKniver AS leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk.

Elektronisk kommunikasjon i forbindelse med ordre

I forbindelse med din ordre vil du motta følgende elektronisk kommunikasjon: ordrebekreftelse, ordre er suksessfullt sendt fra oss, sporingsvarsling hvis du velger at den skal sendes, samt en oppfølging med informasjon om hvordan best ivareta produktene og en link for å fortelle oss hva du mener om de.

Endring i våre vilkår

SkarpeKniver AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er SkarpeKniver AS, datterselskap av MedicaConsult AS eller underleverandører nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra SkarpeKniver AS.