Personvernerklæring – Skarpekniver.com

Personvernerklæringen gjelder fra 25.juli.2018.

SkarpeKniver AS (Skarpekniver, vi, oss eller vår) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, og vil beskytte og respektere ditt privatliv og din personlige integritet når du handler hos oss eller besøker vår nettbutikk.

Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg med å forstå hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles og hvordan vi bruker dem. Den vil også forklare hvordan du kan utøve rettighetene du har når du betror oss med dine personopplysninger. Vi ber deg om å ta deg tid til å lese denne personvernerklæringen grundig. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nederst i dokumentet.

Opplysninger du aktivt oppgir til oss for å handle, inkluderer, men er ikke begrenset til
– Navn.
– E-postadresse.
– Telefonnummer.
– Postadresse.
– Betalingsinformasjon som behandles, men som ikke lagres
– Registreringsdato.
– Kjøpshistorikk, herunder antall kjøp, type produkter og kjøpsfrekvens.
– Svar du sender inn når du deltar i konkurranser eller undersøkelser.
– Andre typer informasjon du oppgir når du sender andre former for forespørsler til oss for eksempel i kontakt med kundeservice.
– Brukergenererte personopplysninger
– Hvilken type aktivitet som er utført på våre nettsider
– Markedsføring og andre kampanjer og/eller informasjon som er sendt til registrert e-postadresse
– Opplysninger om din brukeratferd i nettbutikken og rating av kundeservicehenvendelser
– Påloggingsinformasjon på min side og kundeservicehenvendelser
– Detaljer om dine besøk på våre tjenester, inkludert, men ikke begrenset til datatrafikk og andre kommunikasjonsdata og hvilke produkter du har tilgang til
– Enhets- og programvareinformasjon slik som operativsystem og type nettleser

Behandlingens formål

Skarpekniver AS behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i den grad lovgivningen påbyr, gir adgang til eller kunden har samtykket til slik behandling. Når du registrerer et kjøp eller oppretter en konto behandler vi enkelte opplysninger om deg med bakgrunn i kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle de forpliktelser SkarpeKniver AS har påtatt seg for gjennomføring av leveranser etter avtale med kunden.

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål
A) Våre formål

– For å levere kjøpene til deg.
– For å tilpasse og individualisere vår kommunikasjon til deg, slik at informasjonen du får fra oss blir mest mulig interessant og relevant for deg, og at du får den gjennom rett kanal og til rett tid. Dette betyr blant annet at når du er inne i vår nettbutikk eller får tilsendt informasjon og tilbud fra oss, vil produktene vi omtaler og foreslår for deg kunne være valgt ut på grunnlag av din tidligere, individuelle brukeratferd og preferanser.
– For å håndtere betaling for din konto og gi deg bestillings- og fakturainformasjon;
– For å kommunisere med deg vedrørende ditt kundeforhold eller dine kjøp i vår tjenester.
– For å gjennomføre brukerundersøkelser og -tester med sikte på å forbedre produktutvalget og handleopplevelsen
– På kundens initiativ benytter vi opplysningene for kundeservice og klagebehandling;
– For å gi deg tilbud, nyheter, informasjon eller produkter som du har bedt om;

B) For administrasjon og produktutvikling

– Gjennomføring av analyser på aggregert nivå for å forbedre våre produkter og tjenester.
– For administrative formål eller for å tilby våre tjenester til deg.
– For å forbedre handleopplevelsen, identifisere sikkerhetsbrudd og sikre dine brukerdata basert på loggfiler.
– For analyse- og statistikkformål med sikte på å forbedre tjenestene, herunder kartlegging av markedstrender.
– For å fastslå, håndheve eller forsvare oss mot rettslige krav.

C) For markedsføringsformål

– For å gi deg tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester til deg som kunde hvis du ønsker dette.
– Andre former for direkte markedsføring benyttes når dette er tillatt basert på ditt samtykke etter gjeldende lovgivning.

D) For å oppfylle våre lovfestede plikter i henhold til blant annet regnskapsloven og regnskapsførsel, og for å kunne fremlegge opplysninger overfor kompetent myndighet når dette i henhold til norsk lovgivning er pålagt oss, i tillegg til ovenstående punkter.

I samtlige av ovennevnte tilfeller behandler vi kun personopplysninger i den grad det er nødvendig og i overensstemmelse med angitte formål, og behovet for beskyttelse av ditt privatliv vil alltid bli hensyntatt.

Rettslig grunnlag
Behandlingen av personopplysninger basert på de formål som er beskrevet under:

– punkt (A) er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser Skarpekniver AS har påtatt seg for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg som kunde.
– punkt (B) er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å utvikle, administrere, beskytte og markedsføre våre tjenester, samt fra et forretnings- og strategiperspektiv.
– punkt (C) er basert ivaretakelse av en berettiget interesse, og for øvrig i samsvar markedsføringsloven §15, hva gjelder markedsføring ved elektronisk post i eksisterende kundeforhold.
– Dersom du har avgitt samtykke, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet.

– punkt (D) er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Samtykke
Samtykke til innhenting, bruk og offentliggjøring av personopplysninger vil i visse tilfeller være indirekte eller underforstått basert på aktiviteten der du har gitt oss slike personopplysninger. Vi har, der dette er påkrevet av lovgivningen, retningslinjer hvor du fysisk må godkjenne med ditt samtykke i forbindelse med direkte markedsføring og nyhetsbrev via å godta selskapets vilkår.

Dersom du har avgitt samtykke, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet, iht til den enhver tid gjeldende markedsføringsloven.

I de tilfeller hvor vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke har du rett til å trekke slikt samtykke tilbake når som helst. Tilbakekall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen vi har foretatt basert på samtykket før det ble tilbakekalt. Samtykke kan fjernes ved å oppdatere innstillingene under kontaktpreferanser på våre nettsider eller ved å kontakte kundeservice. Samtykke vil være gjeldende frem til du eventuelt tilbaketrekker avgitt samtykke.

Offentliggjøring og tredjepart
Skarpekniver AS holder til i Norge, men kan likevel oppgi opplysningene dine til representasjonskontor, tilknyttede selskaper eller agenter, både i Norge og i Utlandet i forbindelse med oppfyllelse av kontraktsvilkårene ovenfor deg.

Personopplysningene dine blir bare brukt til formål for Skarpekniver AS å kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har ovenfor deg. Vi kan for eksempel bruke en tjenesteleverandør til å utføre logistikktjenester, infrastruktur- eller IT-tjenester, administrative tjenester, slik som behandling av kreditt- og debetkorttjenester, tilby kundeservice, markedsføringstjenester eller andre tjenester på vegne av oss, og dele de opplysningene med den aktuelle tjenesteleverandøren.

De tredjeparter som kan få tilgang til personopplysninger i sin utførelse av tjenestene, vil kun ha tillatelse til å behandle dem på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner. Underleverandører Skarpekniver AS benytter seg av, kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt. Det tas særlige forholdsregler for å sikre at underleverandørene opptrer i samsvar med denne personvernerklæringen og norsk personvernlovgivning, og særlig der databehandleren er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU/EØS-området.

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter. Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom vi har rimelig grunn til dette. Deling kan skje;

– for å etterleve våre rettslige forpliktelser som for eksempel rettslige kjennelser og myndighetsbeslutninger eller som hjemlet i lov.
– for å beskytte vår eiendom, våre rettigheter eller våre kunder og ansattes sikkerhet.
– for å beskytte mot uautorisert, skadelig, støtende, uredelig eller ulovlig bruk av eller abonnement på våre tjenester og for å beskytte våre nettverk, tjenester, enheter og brukere fra slik bruk.
– for å fremme eller forsvare oss mot klager eller rettslige krav i rettsprosesser, administrative prosesser eller lignende.
– for å vurdere kredittrisiko, for rapporteringsformål eller for å få betaling for våre tjenester.
til eksterne revisorer og myndigheter.

Sikkerhet
Beskyttelse av dine personvernopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte opplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid inkluderer både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter. Vi benytter flere former for sikkerhetsteknologi for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk eller overføring. Vi lagrer for eksempel personvernopplysningene du oppgir, på en server med begrenset tilgang. Ved å bruke Skarpekniver AS sine tjenester kan det være at vi kommer i kontakt med sensitive personopplysninger:

A) Personnummer ved faktura som betalingsmåte; Her følges Datatilsynets retningslinjer for å kunne utføre den kontraktsmessige tjenesten ovenfor deg som kunde. Dette innebærer at vi sender oppgitt personnummer via en kryptert overføring til kredittopplysnings-partner. Skarpekniver AS lagrer under ingen omstendigheter denne informasjonen utover resultatet kredittsjekken gir. Dette mottar vi som en score som benyttes for å evaluere om vi kan tilby deg faktura som betalingsløsning.

B) Kortdata ved kredittkort; Skarpekniver AS håndterer ingen sensitiv kortinformasjon. Når du oppgir kredittinformasjon ved registrering videresendes dette direkte til vår betalingspartner som verifiserer kortdata og som lagrer dette til senere bruk. Skarpekniver AS mottar i retur en ikke-sensitiv nøkkel som benyttes for å belaste ditt kredittkort ved fremtidige transaksjoner ved bestilt tjeneste. Betalingspartner er PCI DSS godkjent. Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sikrer at Skarpekniver AS til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak rundt dine personopplysninger. Lagring og sletting Skarpekniver AS vil lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålene til hvorfor slike opplysninger er innhentet, utenom der Skarpekniver AS er juridisk forpliktet til å lagre slike opplysninger. Dersom du sender oss en e-post, beholder vi e-postadressen din og bruker den til å svare på forespørselen din. Når det ikke lenger er nødvendig å lagre personopplysningene vil vi slette, og hvor det er nødvendig anonymisere dine personopplysninger. Skarpekniver AS vil slette eller anonymisere dine personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt.

I den grad vi er pålagt å oppbevare opplysninger lenger enn nødvendig for å opprettholde avtalen som er inngått som følge av bestemmelser i regnskaps- eller bokføringslovgivningen, vil vi bevare opplysningene så lenge det er pålagt etter loven.

Oppdatering og endring
Personvernerklæringen oppdateres med jevne mellomrom for å alltid kunne gjenspeile eventuelle endringer på våres nettsider. Dersom det gjøres vesentlige endringer vil vi særskilt informere om de tjenestene som berøres og vi vil kontakte deg gjennom tilgjengelige kanaler, for eksempel e-post eller direkte varsling på våre nettsteder og andre digitale tjenester. Vi oppfordrer deg likevel til å jevnlig lese gjennom publisert personvernerklæring på våre nettsider, hvor siste versjon er tilgjengelig. Dine rettigheter Innenfor de begrensningene som er fastsatt i personvernopplysningsloven, kan du når som helst kreve retting eller sletting av dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel der personopplysningene er uriktige eller ufullstendige. Ved ønske om innsyn, sendes en skriftlig og undertegnet begjæring til rasktsvar@skarpekniver.com. En mal for skriftlig innsynsbegjæring vil vi sende deg ved forespørsel til kundeservice.

Kontakt Skarpekniver AS (org.nr. 996 526 569) er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med oss på rasktsvar@skarpekniver.com.